Ülkemizde aile hukuku aile ile alakalı tüm konuları içeren ve Medeni Kanun kapsamında olan bir hukuk dalıdır. Aile hukuku içerisinde nişanlanma, evlenme, boşanma, nafaka, mal rejimi, velayet, evlat edinme, soy bağı, kayyımlık, diğer nafaka türleri ve işlemleri ile kadın hakları ve çocuk hakları gibi konular incelenmektedir. Kadın hakları ile çocuk hakları farklı bir alan olsalar da aile hukuku içerisinde değerlendirilmektedir.

Ülkemizde aile birliğine büyük önem verilmektedir. Anayasada da bu konu belirtilmiş ve aile; toplumun temeli olarak gösterilerek, eşler arasındaki eşitliğe dayandığı belirtilmiştir.

Aile hukuku denilince ilk akla gelen boşanma davaları ve boşanma konuları olmaktadır. Ancak bunlardan farklı olarak nişanlanma ve evlenme konuları da bu hukuk dalı içerisindedir.

Aynı zamanda evliliğin hükümsüzlüğü ve soy bağı konuları da bu hukuk dalı içerisinde incelenmektedir.

Velayet ve evlat edinme gibi konularda bu hukuk dalı içerisinde incelenmekte ve davalar görülmektedir.

Boşanma sonrası ortaya çıkan nafaka ve nafakanın diğer türleri de bu hukuk dalı içerisinde incelenmektedir. Ayrıca evlilik ile oluşan mal rejimi konusu da bu hukuk dalı ile incelenmektedir.

Günümüzde yeniden düzenlenen yasalar ve kanunlar ile aile birliği ve kadın erkek eşitliği konusunda yol alınmıştır. Oluşan Aile Mahkemeleri görülen davalar ile yeni içtihatlar oluşturmaya başlamıştır. Aile birliği ve mal rejimi konusunda erkek egemen zihniyet değişmeye başlamıştır. Özellikle eski dönemdeki mal rejimi yasasının değiştirilmesi ile Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi kabul edilmiştir.

Bu şekilde kadınlarında mal varlığının olması ve boşanma sonrasında erkekler üzerine olan mallar nedeni ile kadınların mağdur olmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır. Yasalarımızda farklı mal rejimlerinin kabul edilebilmesi de mümkün olabilmektedir. Evlilik sözleşmeleri ile farklı mal rejimleri arasından tercih yapılabilmektedir.

Aile Hukuku alanında ki davalarınız da Avukat Desteği Büyük Önem Taşımaktadır.

Aile Hukuku Konusunda Bize Soru Sorabilirsiniz.