AİLE HUKUKU

Aile Hukuku, Boşanma konuları olan, anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, velayet, nafaka ve tazminat konularında genel bilgiler yer almaktadır.

İŞ HUKUKU

İş Davaları Konuları olan, arabuluculuk, kıdem, ihbar tazminatı, iş kazası tazminatı, işe iade hakkında danışmanlık avukatlık ve genel bilgiler yer almaktadır.

MİRAS HUKUKU

Miras hukuku içinde yer alan mirasın reddi, vasiyetin hazırlanması, saklı pay davaları, ortaklığın giderilmesi, muvazaa nedeniyle tapu iptal davaları hakkında genel bilgiler.

BORÇLAR HUKUKU

Tazminat davaları, kira hukuku tahliye ve alacak davaları, Alacak davaları, Haksız fiilden kaynaklı tazminat davaları hakkında danışmanlık avukatlık ve genel bilgiler yer almaktadır.

CEZA HUKUKU

Ceza Hukuku Savcılık soruşturması, Tutukluluk İtirazları, Ceza hukuku istinaf ve yargıtay Temyiz aşamaları hakkında danışmanlık avukatlık bilgiler yer almaktadır.

İCRA HUKUKU

İcra Davaları Danışmanlık konuları olan, icra takibi, icra takibine itiraz, menfi tespit davası, kira icra takibi konularında genel bilgiler yer almaktadır.

İDARE HUKUKU

Tazminat davaları, kira hukuku tahliye ve alacak davaları, Alacak davaları, Haksız fiilden kaynaklı tazminat davaları hakkında danışmanlık avukatlık ve genel bilgiler yer almaktadır.

KİRA HUKUKU

Kira Davaları Konuları olan, kira alacak davası, kiranın alacağı icra takibi, kiranın tespiti davası, kiranın mirasçılara ödenmesi, kira tahliye davaları ve kira tespit davaları hakkında genel bilgiler yer almaktadır.

SİGORTA HUKUKU

Sigorta poliçesinin genel şartları içerisinde de sigortalı ödedi tazminat miktarınca hukuken sigortalı yerine geçer şeklinde bir ifade yer almaktadır. Sigorta Rücu Davaları hakkında detaylı bilgi için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.