Kira Hukuku ve Tahliye Davaları Nedir? Kira hukuku ev ya da çatılı iş yeri sahipleri ile kiracılar arasındaki ilişkiyi ve uyuşmazlıkları konu edinir.

Kira hukukunun çalışma alanına giren ve en sık rastlanan uyuşmazlıklar tahliye süreçleri ile ilgilidir. Ev ya da iş yeri sahiplerinin, kiracılarını hangi koşullarda tahliye edeceğini ilişkin esaslar kira hukukunda düzenlenmiştir.

Kiracı kira sözleşmesinde belirttiği kira ödemelerini ödemiyor, aksatıyor ya da kanunlara uygun olarak belirlenmiş kira artış oranını sonradan kabul etmiyorsa, aylık kiralarını ödemiyorsa, komşularını rahatsız ediyorsa, mülke kasıtlı olarak zarar veriyorsa ya da konutun kullanımında özenli davranmıyorsa şeklinde genelleyebiliriz.

Bu durumların her biri için çeşitli hukuki yollar seçilerek kiracıların tahliyesi gerçekleştirilebilir.

Kira hukuku, genel yorum olarak değerlendirildiğinde kiracıdan yanadır. Bu düşüncenin en somut örneği kira süresine ilişkin maddelerdir. Eğer bir kiracı kira sözleşmesinde kabul ettiği esaslara uygun hareket ediyorsa, kira hukukuna göre ev sahibi sözleşmenin bitiminden önce kiracısını tahliye edemez.

Kiracı, kendi rızasıyla ev ya da iş yerini tahliye edeceğini 15 gün önceden ev sahibine bildirmediği sürece kiracıyı mülkten çıkarmak söz konusu değildir. Kiracı, kira sözleşmesiyle birlikte yazılı bir şekilde tahliye taahhüdü vermişse bu durum geçerli değildir.

10 yıllık süreyi dolduran kiracı, ev sahibinin bir sonraki yenileme döneminden 3 aydan önce kendisine kira sözleşmesi fesih talebi göndermesi durumunda ev ya da iş yerini tahliye etmek durumundadır.