Ticaret hukuku üç ana başlık altında incelenmektedir. Bunlar, ticari işletme hukuku, kıymetli evrak hukuku ve ortaklıklar hukuku olmaktadır.

Genel olarak tüm ticareti ve ticari ilişkileri kontrol altında tutmak ve düzenlemek için bu hukuk dalı kullanılmaktadır. Sağlıklı bir şekilde ticaret yapmak ve herkesin haklarını en iyi şekilde korunmasının sağlanması bu hukuk sistemi ile olmaktadır.

Ticaret hukuku hukukun ticaretle alakalı olarak tüm mevzuatlarını ve kurallarını kapsayan bir alt dalı olmaktadır. Bunun yanında sermaye piyasası kanunu, banka kartları ve kredi kartları kanunu da ticaret kanunun kapsamı içerisinde yer almaktadır.

Ticaret kanunu bireyler ile şirketler arasındaki ilişkileri de düzenlemektedir. Ticaret kanunda bulunan temel kavramlar tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, acentelik ve ticari ortaklıkların tanımlarını yapmaktadır.

Kanunlarda ticaret ortakları olarak kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif ortaklıkları belirtilmektedir. Ayrıca kanunlarda ticari belgeler ile alakalı olarak kıymetli evrak olarak evrak ve belgeler sıralanmıştır. Kanunlarda kıymetli evraklar olarak poliçe, bono, çek, emtia senetleri ve taşıma senetleri belirtilmektedir.

Ticaret Hukuku Davaları

  • İflas ve iflas erteleme davaları
  • Şirketin alacak davaları
  • Marka ve patent başvuru davaları
  • Haksız rekabet davaları
  • Vergi hukukundan ortaya çıkan davalar
  • Ticaret unvanı tecavüzleri ve önlenmesi davaları
  • Tüketici hukukundan doğan davalar