İş hukukunun kapsadığı alanlar ve uyuşmazlıklar göz önünde bulundurulduğunda ne kadar detay olduğu kendiliğinden ortaya çıkacaktır.

İş Hukuku Nedir ?

İş Kanunu; iş, işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların ve anlaşmazlıkların çözüme ulaştırılması için oluşturulmuştur. İş Kanunun kapsamında olan uyuşmazlıklar İş Mahkemesi tarafından görülen davalarda sonuca bağlanmaktadır. Ülkemizdeki İş Kanunu 1475 numaralı kanun olarak da bilinmektedir.

Ülkemizdeki İş Kanunu 1971 yılında kabul edilmiş ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. İş hukuku, iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin arasında uyulması olan zorunlu kurallar bütünüdür.

İş Hukuku, resmi bir iş yerinde yapılan hizmet akdi ile çalışmaya başlayan ve çalışması karşılığında işverenden ücret alan işçi ile işveren arasındaki ilişkileri ve bunların bağlı oldukları toplulukların aralarında olan ilişkileri düzenleyen ve uyulması zorunlu kurallar bütünü olmaktadır.

Çalışanlar nitelikleri itibari ile bağımlı çalışanlar ve bağımsız çalışanlar olarak iki gruba ayrılmaktadır. İş hukuku bu iki gruptan bağımlı çalışanlar ve işverenleri arasındaki ilişkileri konu almakta ve düzenlemektedir. Bağımlı çalışanlar içerisinde bulunan devlet memurları İdare Kanunun 547 sayılı Devlet Memurları kanunun kapsamına girmektedir.

İş Hukuku kapsam olarak da bireysel iş hukuku ve toplumsal iş hukuku olarak ikiye ayrılmaktadır. İş Hukuku ve Tazminat Davaları hakkında detaylı bilgi sayfayı ziyaret edebilirsiniz. Sizde Avukatlık Arabuluculuk ve danışmalık hizmetleri ile hukuki olarak haklarınızı koruyabilirsiniz.

İş hukuku konusu olan davalar aşağıdaki gibidir;

İhbar tazminatı
Kıdem tazminatı
Hafta tatil ücreti
Fazla mesai ücreti
Hizmet tespit davası
Yıllık izin alacağı
Yurtdışı borçlanma ve yurtdışı emeklilik davaları
İşe iade davaları
İş kazası
İş kazası tespit davası
İş kazası tazminat davası
İş Hukukunda – İşçi Davaları Kıdem Tazminatı Davası

İş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenler ile feshedilmesi veya işveren tarafından ahlak ve iyi niyet kuralları dışındaki nedenlerden feshedilmesi durumunda, işveren bir yıldan fazla iş yerinde çalışmış olan işçiye kıdem tazminatı ödemek zorundadır.

Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır konusu hakkında detaylı bilgi için sayfayı ziyaret edebilirsiniz. İş Hukuku davalarında kıdem tazminatı konusundaki en önemli sorun, işçisinin iş sözleşmesinin feshi konusunda haklı nedenlerin geçerli olup olmadığının tespit edilmesi olmaktadır. Bu nedenle kıdem tazminatı hakkından mahrum kalmak istemeyen işçilerin iş sözleşmesini feshetmeden önce iş hukuku konusunda uzman olan bir avukata danışmalarında fayda bulunmaktadır.

İşçi tarafından iş sözleşmesi haklı nedenler ile feshedildiğini de işveren işçinin ücreti ile kanundan ve iş sözleşmesinden kaynaklanan tüm alacaklarını ödemek zorundadır. Bu konuda alacaklarını temin edemeyen işçi arabulucu veya dava yollarına gidebilmektedir.