Sigorta Hukuku | Sigortacılar belirli bir pirim karşılığı ile kişinin para ile ölçülebilir olan menfaatlerini zarar doğuran bir tehlike veya risk oluşması halinde, bunun tazmin edilmesi veya bu konuda gerekli para miktarının ödemesini yani oluşan ekonomik sonuçlarına katlanması üstendiği sözleşmeler hazırlamakta ve bunları sigortalılar ile düzenlemektedir.

Bu sözleşmeler ile bu sözleşmelerden doğan hakların ve yükümlülüklerin yer aldığı hukuk dalına hukuk sistemimizde Sigorta Hukuku denmektedir. Düzenlenen sigorta sözleşmesi ile sigorta ettiren prim ödeme yükümlülüğünü üstlenmektedir. Sigortacı da oluşan sigorta tazminatını ve sigorta borcunu ödemeyi taahhüt etmektedir. Sigorta Hukukunda bulunan ana mevzuat, Sigortacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu olmaktadır.

Bu kanunlar yanında oluşturulan ve bunlara bağlı olan tüzük, yönetmelik ve tebliğler ile bu alandaki işleyişin hukuki ve teknik düzenlemeler yapılarak gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

İnsanlar belirli bütçeler ile belirli kapsamlarda sigorta hizmetleri satın alabilmektedirler. Alınan bu sigorta hizmetlerinin kapsamları ev, iş yeri, hırsızlık, yangın, doğal afetler, hastalık ve kaza gibi durumlar olabilmektedir. Yapılacak sigorta işlemleri genel olarak bu kapsamlarda hizmetler sunan sigorta şirketleri tarafından sunulmaktadır.

Yapılan sigorta sözleşmeleri bazı zamanlarda doğru ve istenilen kurallara uygun şekilde yapılmamaktadır. Bu durumlarda yaşadıkları kaza ve benzeri durumlar ile mağdur olan sigortalıların bir de bu durum nedeni ile mağdur olmaları mümkün olabilmektedir. Böyle bir durumda konusunda uzman ve deneyimli olan bir sigorta avukatı ile hak aramak ve hukuki yollar ile yaşanılan mağduriyetin giderilmesini sağlamak olmaktadır.

Sigorta poliçeleri ve sözleşmeleri konusunda ve farklı durumlardaki sorunlar nedeni ile oluşan mağduriyetler için açılan sigorta davalarının en başarılı şekilde yönetilmesi, kısa sürede tamamlanması ve kusursuz bir şekilde sonuçlandırılması konusunda uzman olan bir sigorta hukuku konusunda avukatlık ve danışmanlık oldukça fayda sağlamaktadır.

Sigorta davalarına fazla önem verilmemesi ve özen gösterilmemesi ile internet ortamından edinilen standart dilekçe örnekleri ile yapılan başvurular sürecin olumlu bir şekilde sonuçlanmamasına ve uzamasına neden olmaktadır.

Hazırlanacak olan sigorta dilekçelerinde bulunması gereken ve oldukça önemli olan miktar ve ifadelerin gerektiği şekilde belirtilmemiş olması veya sunulacak delillerin yeterli olmaması durumlarında tüketiciler ve bu konuda mağdur olanların haklarını doğru bir şekilde temin etmeleri mümkün olmayacaktır. Tüm bu sebepler ile her ne amaç ile açılacak olursa olsun, sigorta davalarında konusunda uzman ve deneyimli bir avukat ile çalışılması ve davaların bu avukat tarafından yönetilmesi oldukça fayda sağlayacaktı

Trafik kazası sonrasında zarara uğrayan bireyler; kaza sonrası oluşan zararlarını, maddi kayıplarını ifade edecek ve sonrasında trafik sigortasından (talepleri sigorta poliçesinin kapsamında olmalıdır) talep ettikleri maddi tazminat miktarını içerir bir dilekçeyle birlikte kaza tespit tutanağı veya kaza bilirkişi raporu, tedavi masraflar faturaları, kazanın durumuna göre gerekli evraklar, hak sahibine ilişkin kişisel bilgiler ve banka bilgileriyle sigorta şirketinin merkezi veya trafik sigortası koçanında yer alan ilgili temsilciliğine veya trafik sigorta protokolüne aracılık yapan bayi noter aracılığıyla veya iadeli posta mektubuyla başvurulur.